Hästens pass

Frågor om pass kan ställas till Jordbruksverket eller till din passutfärdande förening. Ersättnings pass eller duplikat utesluter alltid hästen från slakt. I nya pass för äldre hästar kan det redan vid passutskrivandet vara ifyllt att hästen inte skall bli livsmedel.
Endast hästar med Original pass tas emot.

Hästar födda efter1 juli 2009.
Passet måste innehålla följande information:
Avsnitt I och II – Identifiering. Hästen måste vara frysmärkt (ska vara läsbar, rakas) eller chip märkt.
Avsnitt IX – Hästdjuret är inte avsett för slakt för användning som livsmedel. Får ej vara ifyllt!
Administration av veterinärmedicinska läkemedel som medför 6 månaders karens. Kontrollera tiden!
Kontrollera att ingen stämpel finns i passet

Hästar med pass gjorda före 1 juli 2009.

Hästpass ska innehålla uppgifter om:
Konturdiagram och verbal beskrivning av hästens färg, virvlar och tecken.
Om hästen är märkt ska det markeras i passet.
”Hästar som är avsedda för livsmedelsproduktion” fylls i av ägaren när hästen lämnas för
slakt
”Hästar som inte skall användas för livsmedelsproduktion” får inte vara ifylld.
Tidigare behandling (6 mån karens) Kontrollera tiden.

Horse